Merhamet Etmez misin?


İrfan Yüksel- Rehber Yayınları
Eser:, Peygamberimizin hayatındaki, anne sevgisindeki ince ince yağan yağmurlardaki hatta hayvanlardaki tecellileriyle kâinattaki bütün yansımasının işlendiği hayatı bir merhamet bestesi olarak duymamıza vesile olacak bir kitap. Yazar : “Merhametle aydınlanmış bir kalbe sahip olmanın dünyadaki en kıymetli hazinelere malik olmaktan daha zengin bir sermaye olduğunu unutmayalım.” Dediği eserinde Hz. Peygamberin(sas) bir sefer sırasında yuvası bozulan bir kuşun yavrularının bulunması ve yuvasının eski haline getirilmesi için koca orduyu nasıl durdurduğunu anlatıyor.. Eserin son bölümünde bir merhamet toplumunda, insanlar arası ilişkilerde sevginin tesisi için yapılması gerekenleri örnekliyor. Affetmek gibi, hasta ziyaretleri gibi insanları birbirine yaklaştıran davranışlara, güzel huylara dikkat çekiliyor.
Asr-ı saadetten günümüze merhametin fertlerin ve toplumların hayatında ne derece önemli olduğunu anlatan eser bu konudaki örnekleriyle hayata daha insanca bakmamızı sağlayacak güzellikte. İnsanlığımızı daha derinden duymak için okunacak bir rahmet bestesi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !